Geldmetenquetes

9.0
276 reviews
523.326
panelleden
Maandelijkse uitbetaling,
direct op uw bank
Elke maand
leuke prijzen
 • NL

 • 523.326
  panelleden
 • Maandelijkse uitbetaling,
  direct op uw bank
 • Elke maand
  leuke prijzen

0 /
Een moment geduld aub.
We melden je nu aan bij de gekozen panels.

Artikel 1. Definities

1.1. In dit privacy statement worden de volgende definities gebruikt:

Data Fanatics B.V.: de gebruiker van deze privacy statement: Data Fanatics B.V. gevestigd aan de Grote Berg 18A te Eindhoven, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 68084455;

bezoeker: de bezoeker van de website;

panel inschrijver: de bezoeker die via de website zich aanmeldt voor een of meerdere panels ten einde van deze panels digitale enquêtes te ontvangen ;

website: de website Geldmetenquetes.nl, waarvan Data Fanatics B.V. de eigenaar is.

 

Artikel 2. Persoonsgegevens

2.1. Voor Data Fanatics B.V. is een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van de panel aanmeldingen van groot belang. Ten aanzien van de verwerking van deze gegevens handelt Data Fanatics B.V. volgens de toepasselijke wet- en regelgeving (Wet bescherming persoonsgegevens).

2.2. De verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is:

Data Fanatics B.V.

Grote berg 18a

5611 KK Eindhoven

2.3. Data Fanatics B.V. doet er alles aan om er zorg voor te dragen dat alle persoonlijke informatie die aan haar wordt verstrekt altijd vertrouwelijk zal worden behandeld en alleen zal worden gebruikt voor de doeleinden zoals in dit privacy statement is beschreven.

 

Artikel 3. Doeleinden van de verwerking

3.1. Data Fanatics B.V. verzamelt en verwerkt de volgende persoonsgegevens van de panel inschrijver: naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres en geslacht.

3.2. De persoonsgegevens worden voor de volgende doeleinden verwerkt:

het leveren van de online diensten, namelijk het doorsturen van de panel inschrijvingen naar een of meerdere leveranciers die zijn aangesloten bij Data Fanatics B.V..

om de panel inschrijver nieuwsbrieven te kunnen versturen;

het voldoen aan haar verplichtingen die voortvloeien uit de relevante wet- en regelgeving;

het verbeteren van de dienstverlening van Data Fanatics B.V.;

om contact met de panel inschrijver op te kunnen nemen.

 

Artikel 4. Versturen van digitale nieuwsbrieven

4.1. De persoonsgegevens van de panel inschrijver worden enkel voor het versturen van digitale nieuwsbrieven of overige commerciële communicatie via de e-mail gebruikt, indien de panel inschrijver daarvoor uitdrukkelijk ondubbelzinnige toestemming heeft gegeven aan Data Fanatics B.V.. Bij het indienen van een panel inschrijving.

4.2. De panel inschrijver kan zijn toestemming tot versturen van nieuwsbrieven te allen tijde intrekken, zie artikel 5.

4.3. Data Fanatics B.V. zal de panel inschrijver niet via de e-mail voor direct marketingdoeleinden benaderen indien de panel inschrijver daarvoor geen toestemming heeft gegeven.

 

Artikel 5. Het recht van verzet

5.1. De panel inschrijver heeft het recht om verzet aan te tekenen tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens voor direct marketingdoeleinden.

5.2. Verzet kan door de panel inschrijver o.a. op de volgende wijzen worden aangetekend:

 1. elektronisch naar het e-mailadres: info@Geldmetenquetes.nl
 2. door in de e-mail waarin de nieuwsbrief is opgenomen op de link te klikken waarmee de panel inschrijver zich kan afmelden voor dergelijke nieuwsbrieven.

5.3. In elke digitale nieuwsbrief welke naar de panel inschrijver wordt verstuurd, wordt de panel inschrijver gewezen op de mogelijkheid om zich af te melden voor de nieuwsbrieven.

5.4. Indien de panel inschrijver verzet aantekent tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens voor direct marketingdoeleinden, zal de desbetreffende verwerking onmiddellijk worden beëindigd.

 

Artikel 6. Verstrekken van persoonsgegevens aan derden

6.1. Data Fanatics B.V. zal de persoonsgegevens van de panel inschrijver niet aan derden verstrekken, tenzij een van de in artikel 6.2 genoemde uitzonderingen van toepassing is.

6.2. Het is Data Fanatics B.V. toegestaan de persoonsgegevens van de panel inschrijver aan een derde te verstrekken:

 1. indien de panel inschrijver daarvoor uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven
 2. in het kader van een wettelijk voorschrift of gerechtelijke procedure
 3. ter bescherming van de rechten of het eigendom van Data Fanatics B.V.
 4. ter voorkoming van een misdrijf of ter bescherming van de staatsveiligheid
 5. bij verdenking van fraude of andere illegale activiteiten
 6. ter bescherming van de persoonlijke veiligheid van andere gebruikers van de website
 7. het noodzakelijk is voor de dienstverlening van Data Fanatics B.V.. De dienstverlening van Data Fanatics B.V. bestaat eruit dat de panel inschrijver via de website een aanmelding voor een panel kan doen. Deze inschrijving wordt doorgestuurd naar de relevante leverancier(s), zie 3.2 sub a van dit privacy statement.

6.3. Door Data Fanatics B.V. ingeschakelde dienstverleners, zoals, maar zeker niet beperkt tot, nieuwsbriefverzenders, worden niet als derden in de zin van dit artikel beschouwd.

 

Artikel 7. Beveiligingsmaatregelen

7.1. Om inzage van persoonsgegevens van de panel inschrijver door onbevoegden te voorkomen, heeft Data Fanatics B.V. verschillende beveiligingsmaatregelen getroffen, waaronder maatregelen tegen ongeoorloofde toegang, gebruik, wijziging, onrechtmatige en onbedoelde vernietiging en onbedoeld verlies van persoonsgegevens.

 

Artikel 8. Privacy beleid van derden

8.1. Dit privacy beleid is niet van toepassing op websites van derden, zoals social media websites, die door middel van links met de website zijn verbonden. Data Fanatics B.V. aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot de wijze waarop deze omgaan met persoonsgegevens. Voor meer informatie over de wijze waarop deze derden met persoonsgegevens e.d. omgaan, dient de bezoeker het privacy beleid van de betreffende website raadt te plegen.

 

Artikel 9. Wijziging gegevens

9.1. Op verzoek verleent Data Fanatics B.V. aan de panel inschrijver toegang tot alle informatie die Data Fanatics B.V. van hem bijhoudt. Verder biedt Data Fanatics B.V. de panel inschrijver de mogelijkheid om eventueel onjuiste gegevens die Data Fanatics B.V. van hem bijhoudt, te laten corrigeren of verwijderen. Voor inzage in genoemde informatie of wijziging of verwijdering van de persoonsgegevens van de panel inschrijver, kan de panel inschrijver contact opnemen met Data Fanatics B.V. via het e-mailadres info@Geldmetenquetes.nl.

 

Artikel 10. Contact

10.1. Indien de bezoeker vragen heeft over het privacy statement of vindt dat de website of het handelen van Data Fanatics B.V. niet in overeenstemming is met het privacy statement, dan kan de bezoeker contact met Data Fanatics B.V. opnemen.

 

Artikel 11. Wijzigingen

11.1. Data Fanatics B.V. behoudt zich het recht voor om eenzijdig wijzigingen aan te brengen in het privacy statement. Wijzigingen of aanvullingen op het privacy statement worden hier gepubliceerd. Data Fanatics B.V. raadt de bezoeker aan om regelmatig het privacy statement te controleren.

 

Artikel 12. Cookies

12.1. Cookies zijn eenvoudige kleine tekstbestanden die worden opgeslagen op de harde schijf of in het geheugen van de computer van de bezoeker. Cookies kunnen de computer van de bezoeker of de bestanden die op de computer staan niet beschadigen. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, maar slechts machines.

12.2. Data Fanatics B.V. maakt bij het aanbieden van haar elektronische diensten gebruik van de volgende cookies: Google Analytics, Facebook, Google Adwords Remarketing en Google Adwords conversie tracking.

12.3. De bezoeker heeft de mogelijkheid zijn internet browser op een dergelijke wijze aan te passen dat reeds geplaatste cookies worden verwijderd en dat het plaatsen van cookies volledig wordt geblokkeerd. Op welke wijze de bezoeker cookies kan verwijderen en het plaatsen van cookies kan blokkeren verschilt per internet browser. Voor meer informatie daarover kan de bezoeker de help-functie van zijn browser raadplegen. Het verwijderen en blokkeren van cookies kan tot gevolg hebben dat de bezoeker niet van alle onderdelen van de website gebruik kan maken.

12.4. Data Fanatics B.V. maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van cookies om de website te helpen analyseren hoe bezoekers de site gebruiken. De door de cookie gegenereerde informatie over het gebruik van de website door de bezoeker (met inbegrip van het IP-adres van de computer van de bezoeker) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe de bezoeker de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal het IP-adres van de computer van de bezoeker niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. Voor meer informatie: http://www.google.com/policies/privacy/.

12.5. Enkel indien de bezoeker daarvoor vooraf toestemming heeft verleend, plaatst Data Fanatics B.V. cookies die niet noodzakelijk zijn voor de werking van de website, de levering van de online diensten of voor analyse doeleinden.

12.6. Op de website zijn buttons opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten (“liken”) op Facebook. Deze buttons werken door middel van stukjes code die van Facebook zelf afkomstig zijn. Door middel van deze code worden cookies geplaatst. Data Fanatics B.V. heeft daar geen invloed op. De bezoeker dient de privacyverklaring van Facebook (welke regelmatig kan wijzigen) raadt te plegen om te lezen wat zij met (persoons)gegevens van de bezoeker doen die zij via deze cookies verwerken. De informatie die zij verzamelen wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. De informatie wordt overgebracht naar Facebook en opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Facebook stelt zich te houden aan de Safe Harbor principes en zijn aangesloten bij het Safe Harbor-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens. Voor meer informatie: https://www.facebook.com/policies.

Ik geef Geldmetenquetes toestemming om mij zowel telefonisch als schriftelijk te benaderen met een commerciële propositie. Ik kan me hiervoor op ieder moment afmelden.

Onze tevreden panelleden

Hoe het werkt

1. Online aanmelden

Meld je in minder dan 3 minuten aan bij meerdere panels voor maximale cash

2. Vul vragenlijsten in

Vul online op je telefoon eenvoudig enquêtes in, het kost minder dan 15 minuten per dag!

3. Verdien keiharde cash!

Krijg maandelijks keiharde cash op je bankrekening gestort en maak ook nog eens kans op extra prijzen.

Jouw mening is belangrijk

Hoe meer vragenlijsten je invult, hoe hoger je winst!

Vul makkelijk en snel vragenlijsten in vanaf je computer, tablet of mobiel. Hiermee spaar je direct voor kei harde cash, elke enquête weer. Bovendien maak je maandelijks kans op tientallen mooie extra prijzen zoals waardebonnen van Coolblue, HEMA en tal van andere merken!

Heb je vragen?

Wij beantwoorden ze graag

1. Wie is Geldmetenquetes.nl?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.

2. Wie is Geldmetenquetes.nl?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.

3. Wie is Geldmetenquetes.nl?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.

4. Wie is Geldmetenquetes.nl?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.

5. Wie is Geldmetenquetes.nl?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.

6. Wie is Geldmetenquetes.nl?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.

7. Wie is Geldmetenquetes.nl?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.